Werkwijze


Aanmelding


Voor de aanmelding kan u terecht op het nummer 016/56.09.44. Dit gebeurt op eigen initiatief of na verwijzing. Tijdens dit verkennend telefoongesprek wordt het probleem in kaart gebracht en wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek met Johan.


Eerste gesprek


  • Het eerste gesprek bestaat uit een anamnesegesprek. Tijdens dit gesprek wordt informatie verzameld over de situatie en gestelde hulpvraag. De aanmeldingsklacht wordt zorgvuldig geanalyseerd om de ernst van de problematiek in te schatten.
  • De praktische werking van de praktijk wordt toegelicht.
  • Op het einde van dit gesprek wordt een therapeut(e) toegewezen in functie van de problematiek en de praktische mogelijkheden. Deze zal de hulpvraag verder opvolgen en zal contact opnemen om verder afspraken te maken.
  • Afhankelijk van de problematiek volgt er al een verwijzing naar een arts.

Onderzoek en bespreking


De aard en de ernst van de problemen worden bepaald aan de hand van een onderzoek (mogelijks bestaande uit meerdere beurten). De resultaten worden geanalyseerd en samen besproken. Er wordt vervolgens een behandelingsplan opgesteld. Wat het administratieve betreft (terugbetalingsmodaliteiten e.d.), worden concrete afspraken gemaakt.


Behandeling


Elke behandeling is steeds individueel en volgens afspraak. Deze vindt meestal plaats in de praktijk. Indien noodzakelijk kan de behandeling op school of aan huis plaatsvinden.


Tarieven en aanvraagprocedure


Alle therapeuten in de praktijk zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat ze aan de wettelijke RIZIV tarieven werken. In sommige gevallen is er echter geen tussenkomst van het RIZIV. In dat geval neemt u best contact op met uw mutualiteit om eventuele tegemoetkoming te krijgen via aanvullende verzekering.


Wettelijke RIZIV tarieven:

Honorarium 2024 Rechthebbende met voorkeursregeling Rechthebbende zonder voorkeursregeling
Aanvangsbilan 42,75 per 30 min. 39,75 35,25
Evolutiebilan 51,50 47,00 40,50
Therapie 1/2 uur 36,14 34,14 30,64
Therapie 1 uur 72,59 68,09 61,59
Therapie 1/2 uur op school 34,91 28,91 32,91

Om goedkeuring te verkrijgen voor terugbetaling moet de aanvraag verlopen volgens een bepaalde chronologie:


  1. U haalt een voorschrift voor een logopedisch bilan bij een huisarts of een geneesheer-specialist (NKO- arts, kinderarts, (kinder)psychiater, neuroloog,…). De therapeut verwijst u door naar de correcte arts.
  2. De logopedist(e) voert zijn of haar onderzoek uit en schrijft dit neer in een verslag (=logopedisch bilan).
  3. Met dit verslag gaat u opnieuw naar de geneesheer-specialist zodat die een voorschrift voor logopedische therapie kan uitschrijven.
  4. U komt met beide voorschriften en een ziekenfondsklever naar de logopedist(e) waarna deze het aanvraagformulier voor de mutualiteit kan invullen.
  5. De twee voorschriften, het logopedisch bilan en het ingevulde aanvraagformulier dient u bij de mutualiteit binnen te brengen.

Samenwerking met andere disciplines


Uiteraard zijn we steeds bereid samen te werken met andere disciplines afhankelijk van de problematiek en de noodzakelijkheid.