Links


Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) is de wettelijk erkende beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen. Met deze website hopen we logopedisten te ondersteunen in hun werking en patiƫnten, zorgverleners of derden de nodige informatie te verstrekken.


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Meer informatie omtrent tarieven en terugbetaling kan je vinden op deze site.


Medisch Centrum Aarschot

In het medisch centrum bevinden zich voorschrijvers voor de eventuele nodige voorschriften.


Centrum voor ontwikkelingsstoornissen

Het COS Leuven bestaat uit een multidisciplinair team (MDT) van artsen, psychologen, orthopedagogen, logopedisten, kinesitherapeuten en verpleegkundigen.


Multidisciplinair Centrum voor Logopedie en Audiologie

In het multidisciplinair universitair centrum voor logopedie en audiologie, kortweg het Mucla, worden personen met een vermoeden van of risico op slechthorendheid (doofheid), een taalachterstand of taalstoornis, spraakstoornis en/of een leerstoornis in een multidisciplinair samenwerkingsverband onderzocht met het oog op het opstellen van een aangepast zorgtraject al dan niet binnen het centrum zelf.


Portaal Logopedie en Audiologie

Wij zijn een team van jonge mensen die met veel inzet en ijver een samenwerking opgezet hebben om logopedie en audiologie een nieuw digitaal plekje te geven in Vlaanderen. De leden van het team hebben een informatica achtergrond of zijn actief als logopedist(e) of audioloog. Voor aanvullende informatie en diensten doen we beroep op externe medewerkers of externe bronnen.