TypTien


Vlot en blind leren typen met 10 vingers
Voor wie?


 • Alle kinderen vanaf het vierde leerjaar.
 • Uitermate geschikt voor kinderen met automatisatieproblemen, fijnmotorische problemen, leerproblemen (vb. dyslexie), dyspraxie,....

 • Wat?


  De methode TypTien is een typprogramma, ontwikkeld vanuit therapeutische inzichten in hoe je motorisch leren van kinderen kan verbeteren.


  Typ Tien is anders dan wat je gewoon bent van een typmethode. Er wordt via speelse en kindvriendelijke oefeningen gebruik gemaakt van verschillende leerkanalen samen (visueel, auditief, tactiel, proprioceptief, voorstellingsvermogen, geheugen...) om zo alle toetsen aan te leren en te automatiseren.


  Er wordt aan elke letter een woord/symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur, om de letters zo beter te kunnen onthouden. De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes, die de kinderen ook goed kunnen onthouden (vb. de vis zwemt in de beek, de fazant zit in het gras en de vogel vliegt naar de top). Dat klinkt logisch. Zeker als we je zeggen dat een beek lager is dan het gras en de top van een berg hoger is dan het gras!


  Typ Tien gaat er trouwens ook van uit dat je motorisch veel sneller een taak kan leren als er geen sprake is van een stresserende tijdsdruk. De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters en het juist typen zonder op het toetsenbord te kijken. Tempo is in eerste instantie niet belangrijk, dit komt later wel. De nadruk ligt dus op het vlot leren typen. Dit wil zeggen dat kinderen op een motorisch gemakkelijk manier, met een redelijk tempo en met weinig moeite kunnen typen. Vlot wil ook zeggen dat een kind net zo snel kan typen als hij kan spellen. Je kan nooit sneller typen dan dat je kan spellen!


  Het toetsenbord wordt niet afgeplakt. We laten de kinderen in het begin nog kijken, daarna oefenen we met een handdoek over de handen of met de ogen toe. Van de ouders wordt verwacht dat ze hun kind aanmoedigen om dagelijks een kwartiertje te oefenen.


  Er wordt een oefenboekje meegegeven om thuis te oefenen. Ook krijgen de kinderen het mailadres van de therapeut, zodat ze al hun oefeningen kunnen doorsturen. Hier krijgen ze dan feedback op.


  Hoe?


  In 10 sessies van 1 uur kennen de kinderen de letters al goed en kunnen ze vlot blind typen. Het tempo na 10 lessen is afhankelijk van kind tot kind en hoeveel ze (thuis) oefenen.


  Waar en wanneer?


  De lessen kunnen op verschillende tijdstippen gestart worden na overleg. Elke cursus omvat 10 sessies in 10 weken.


  De lessen gaan door in kleine groepjes, van min. 3 tot max. 6 personen in de logopedische praktijk Brams, Amerstraat 125, 3200 Aarschot.


  Prijs


  De kosten bedragen 170 euro voor 10 sessies (incl. oefenboekje)


  Concreet


  • Vanaf het vierde leerjaar
  • Eigen laptop nodig
  • Als ouder speelt u een belangrijke en motiverende rol om het oefenen thuis verder te stimuleren: ons advies is 10 tot 15 minuten per dag.

  • Contactgegevens


    Maren Roofthooft

    maren_roofthooft@hotmail.com